Kildekritikk på nettet

Det fins i dag utrolige mengder av informasjon på internett. Det kan være vanskelig å finne kilder en kan stole på. Vær kritisk til den informasjonen du bruker i besvarelser. Denne artikkelen kan gi deg noen holdepunkter.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.02.2008

© Cappelen Damm AS